O nas - Academy Maritime Services Ltd.

O nas

Jest zarejestrowaną w Polsce agencją rekrutacji
i pośrednictwa pracy dla marynarzy oraz posiada wymagane i aktualne certyfikaty zgodne z międzynarodowymi
i krajowymi przepisami. AMS prowadzi działalność zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

 

Członek Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych APMAR, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Polskiego Związku Zarządców Statków.

 

Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia No. 841, wydany z dniem 19.03.2009

 • Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu dla transportu morskiego

  ico1
 • Doradztwo żeglugowe

  ico2
 • Działalność wspierająca dla transportu morskiego

  ico3
 • Działalność agencyjna

  ico4