MLC2006 - Academy Maritime Services Ltd.

Academy Maritime Services Ltd.  Spółka z o.o.  (AMS) jest zarejestrowaną  w Polsce agencją rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy oraz posiada wymagane i aktualne certyfikaty  zgodne z międzynarodowymi i krajowymi przepisami.
AMS prowadzi działalność zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

Dane kontaktowe do Academy Maritime Services Ltd. znajdują się na naszej stronie: www.ams.gd.pl/Kontakt.php

Podstawowe kryteria wymagań konwencji MLC 2006:

 1. AMS nie pośredniczy w zatrudnianiu marynarzy poniżej 18 roku życia. Traktuje równo wszystkich marynarzy, bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć lub wyznanie.
 2. AMS informuje marynarza o wszystkich warunkach związanych z ofertą pracy, zawarciem umowy oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia.
 3. AMS nie pobiera od marynarzy opłat za koszty pośrednictwa i rekrutacji.
  AMS po zawarciu umowy z marynarzem zapewnia, aby osoba ta nie ponosiła kosztów bezpośrednio związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, w tym kosztów dojazdu na statek i powrotu do miejsca repatriacji wskazanego w marynarskiej umowie o pracę, wydania wizy, badań lekarskich oraz tłumaczenia dokumentów.
 4. AMS współpracuje tylko z uznanymi armatorami, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich, spełniającymi wymogi konwencji MLC 2006.
 5. Nasi Klienci (Pracodawcy / Armatorzy) ubezpieczają polisą z Klubu P & I załogi zatrudnione na wszystkich swych statkach od momentu  ich wyjazdu z kraju rekrutacji do czasu ich repatriacji do miejsca zamieszkania. Polisa obejmuję  odszkodowanie  w przypadku śmierci marynarza, jego inwalidztwa lub choroby,  zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o pracę.
 6. AMS stawia sobie za priorytet pełną współpracę i komunikację na płaszczyźnie agencja – marynarz oraz agencja – rodzina marynarza, a także udzielanie nieodpłatnie i bez zwłoki informacji rodzinom zatrudnionych marynarzy.
 7. AMS posiada procedurę skarg marynarskich dostępną na stronie firmy zgodnie z wymogami konwencji MLC 2006. Agencja zobowiązuje się do reagowania oraz rzetelnego rozpatrywania wszelkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymywanych od marynarzy i ich rodzin, związanych z wykonywaną przez nich pracą.
 8. Polityka firmy AMS skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.
 9. Przed podpisaniem umowy o pracę Academy Maritime Services Ltd.   informuje marynarza o możliwości dobrowolnego wpłacania  składek do ZUS-u w Polsce oraz czy będzie on objęty w kraju bandery systemem ubezpieczeń społecznych.