Formularz online - Academy Maritime Services Ltd.

Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj oferty

Wypełnij formularz aplikacyjny.

01. Dane personalne / Personal details


02. Dane ogólne / General Details
03. Kwalifikacje / Qualifications04. Doświadczenie (ostatnie 5 lat) / Sea service (last 5 years)


05. Aktualna Edukacja / Further education


06. Aktualne Zatrudnienie / Shore employment


07. Certyfikaty / Certificates

08. Praktyczne doświadczenie / Practical experience

09. Referencje / References

08. Znajmość języków / Knowledge of languages09. Informacje poufne (dla użytku biura) / Confidential information (for office use only)


10. Podsumowanie / Summary

Prosimy o wyrażenie poniższych zgód / Please provide the following permits