Kontakt


Academy Maritime Services Ltd.

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3

Tel.: +48 58 620 31 08
Tel./fax: +48 58 620 97 15
E-mail: acamars@gd.pl
NIP: 586-10-36-700
Regon: 190862375


Dyrektor / Managing Director
kpt. ż.w. dr inż. Bogumił ŁĄCZYŃSKI



Plan dojazdu: