Academy Maritime Services Ltd.


Zakres działania:

 • rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu dla transportu morskiego,
 • doradztwo żeglugowe,
 • szkolnictwo dla dorosłych,
 • działalność wspierająca dla transportu morskiego,
 • działalność agencyjna

Członek Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Firma posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia No. 841, wydany z dniem 19.03.2009 r.
 

Scope of Activities:

  • recruitment of selection of seafarers,
  • maritime consulting,
  • any activities of transport,
  • maritime education,
  • agency service.

ISO 9001:2008
Member of RA and SRA